full screen background image
English Nederlands

Training
 

Door Esseline's brede ervaring in specifieke communicatie en interculturele leertrajecten is zij in staat u te trainen en te begeleiden, als organisatie, team of persoonlijk. Wanneer u nieuwsgierig bent en openlijk naar het proces of uzelf wilt kijken oogst u het beste resultaat.

Esseline’s aanpak is holistisch, persoonsgericht en gebaseerd op het creëeren van een positieve leeromgeving. Ze moedigt u aan om naar uzelf te kijken, spiegel uw patronen en gedragingen en bespreekt deze in termen van effectiviteit.
 
Trainingen stimuleren uitwisseling en cohesie in uw team of organisatie. Hierbij is van belang het:

 • in kaart brengen van de huidige en gewenste situatie;
 • zoeken naar en werken aan concrete oplossingen;
 • persoonlijke ontwikkelingsdoelen;
 • leren door ervaren in kleine groepen;
 • evalueren leerproces tijdens en achteraf;
 • verankering in een intervisiesysteem.


 Thema’s
zijn onder andere:

 • Culturele Duurzaamheid ism. VU Universiteit Amsterdam SERVUS start oktober 2018
 • Diversiteit en interculturele verschillen;
 • Onderhandelen over werkbare oplossingen;
 • Innerlijk Leiderschap;
 • Communicatie en Luisteren;
 • Omgaan met de Media;

 

Begeleiding als team stelt u in staat zelf deelnemer te zijn in een door Esseline geleide discussie en met behulp van inspirerende werkvormen (oa. open space). Afhankelijk van uw vraag worden werkvorm en opzet bepaald. Thema's kunnen zijn:

 • de samenwerking binnen uw team;
 • intervisie als verankering van nieuw opgedane vaardigheden;
 • managementvaardigheden (oa. omgaan met stress, adviseren).


Interventies
Afhankelijk van de leervraag wordt gekozen voor bepaalde interventiemethodieken: leertheoretische modellen en denkadvisering, Feltmann IGOP. Sinds 1996 werkt Esseline met het interculturele 7 d-s model, Trompenaars THT. Dit model geeft u inzicht in achterliggende normen en waarden en overbrugt interculturele dilemma's.