full screen background image
English Nederlands Syrisch

Welkom in de Kamer van het Luisteren

 

De Kamer van het Luisteren is een creatieve ruimte en methode die zich richt op de kunst van de dialoog die u in staat stelt het voorheen ongehoorde te verstaan. Mijn kracht is hierbij het creëeren van een open denk-en leerklimaat en het leggen van verbindingen zodat mensen uit verschillende achtergronden en culturen zichzelf en elkaar beter gaan verstaan. Werkvormen zijn: training en begeleiding, debatprogramma’s en interventies, lezingen en workshops, publicaties: blog, boeken, essays en artikelen.

De ongeschonden appel staat symbool voor goed luisteren.

Het gebrek aan luisteren en de hap uit de appel leidden tot de verstoting uit het paradijs, dat zich in het stroomgebied van de Eufraat en de Tigris bevond. Dit slaat een brug naar mijn ervaringen in Syrië, waar ik zes jaar woonde, werkte en een ‘Vaartocht over de Eufraat’ maakte (2e druk weer verkrijgbaar). Recentelijk verscheen ‘Ontmoetingen met Syriërs: Achtergrond en cultuur van onze nieuwe buren.